Verchromen (uitbesteden)

Het verchromen van ernstig verroeste onderdelen kan een goede oplossing zijn. Zeker wanneer de verroeste onderdelen niet (meer) verkrijgbaar zijn. Helaas is het een vrij kostbaar proces. 

Een beknopte uitleg over het proces van verchromen:

Samenvatting:

Bron: website van de firma galvatrack.nl/processen.htm

Tevens zijn goede beschrijvingen van andere galvanische bewerkingen te vinden 
op de site van Galvatrack te Rotterdam

(terug)