Reinigen (ketting)

Een goedkope manier om een ketting goed en grondig te reinigen:

Met dieselolie kan een ketting zeer goed worden gereinigd. De dieselolie lost alle oude vetten op, maar tast de rubber o-ringen niet aan. Diesel heeft tevens een licht smerende werking, alleen daarom al moet geen benzine worden gebruikt. Uiteraard moet de diesel wel worden opgevangen en verantwoord worden afgevoerd.
Na het reinigen is het van belang om de droge ketting weer goed in te vetten.

(terug)